Skip to main content

ONZE PRIVACYVERKLARING

...

2020.01

Interforce gaat als ISO 27001 gecertificeerd bedrijf bewust en zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

Verantwoordelijke

Interforce Networks BV (KvK 28084412) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Interforce beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Interforce is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Interforce verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Interforce gebruikt deze gegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer, adres en e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum en leeftijd
 • gebruikersnaam en inloggegevens
 • geslacht
 • IBAN bankgegevens
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • informatie bij sollicitaties zoals opleidingsniveau en werkervaring.
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Cookies

Bij onze websites maken we gebruik van cookies en Google Analytics. Door middel van Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waardoor we in staat zijn onze diensten te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes of pixels die worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:

 1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
 2. Met Monitoring of analytische cookies kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics, Leadinfo en Salesfeed.

Deze partijen bieden een bescherming van gegevens aan die voldoet aan de AVG. Lees hier hoe Google, Salesfeed en Leadinfo dat doen.

Sociale media: cookies kunnen ook geplaatst worden voor een verbinding met sociale media. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter, Instagram, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Google, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma wat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Grondslag van de verwerking

Interforce moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

In dit geval is sprake van de volgende grondslag(en):

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten.
 • voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes.
 • gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven of overige diensten.
 • om sollicitaties te verwerken.
 • om vragen of klachten te verwerken.
 • om onze websites te verbeteren.

Beveiliging persoonsgegevens                                            

De AVG verplicht Interforce om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De genomen maatregelen zijn:

 • versleuteling van gegevens.
 • verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding.
 • opslag en hosting door een ISO 27001 gecertificeerde hostingpartij.
 • met alle subverwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die hen verplichten de AVG na te leven.
 • verwerking uitsluitend binnen de EU of door partijen daarbuiten die een gelijk beschermingsniveau hanteren.

Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website 100% veiligheid gegarandeerd worden. Interforce kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten onze controle ligt.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vraag of klacht, of voor de levering of onderhoud van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Deze derden kunnen bijvoorbeeld groepsmaatschappijen zijn, IT- en Telecom providers, post- en mailingbedrijven, banken en bedrijven die betalingsdiensten uitvoeren zoals IDEAL, accountants en juristen of advocaten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, en dat deze derden zich houden aan de AVG. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Op uw verzoek verstrekken wij een lijst van de derden met wie uw gegevens worden gedeeld.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Interforce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Interforce bewaart uw gegevens daarom standaard drie jaar. Wanneer de maximale wettelijke bewaartermijn korter is, bijvoorbeeld voor sollicitatiebrieven, hanteren wij die kortere termijn. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat Interforce deze gegevens heeft, bijvoorbeeld om met u contact op te nemen. Wanneer dat wettelijk toegestaan of verplicht is, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden, kunnen gegevens langer worden bewaard.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Interforce behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Interforce Networks BV

Frankrijklaan 6, 2391 PX Hazerswoude-Dorp

Of per e-mail aan dpo@interforce.eu

Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om adequate identificatie door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie BSN en pasfoto af te schermen.

Wijziging van deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Wij zijn transparant in het opslaan van informatie

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om uw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein bestand of pixel dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. 

Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy statement.

Back to top